Služby Postservisu

Dopis online
Elektronické podávání listovních zásilek z kteréhokoli místa na světě
Umístění adresy
Kontrola umístění adresy ve Vašem PDF souboru
Předtisk poukázek A,C
Předtisk poštovních poukázek A a C
Hybridní pošta
Elektronické podání zásilek a sledování stavu jejich zpracování
Přehled zakázek
Detailní rozpis činností s Vaší zakázkou
Sklad materiálu
Zkontrolujte stav materiálu v jednotlivých střediscích