Software třetích stran

Česká pošta s.p. neposkytuje žádné záruky za škody způsobené softwarem třetích stran. Česká pošta s.p. také neposkytuje žádnou podporu při užívaní těchto produktů

Soubor Popis Datum
dopis_online_client Open-source klient pro DopisOnline v jazyce Ruby on Rails od firmy Kraxnet s.r.o. 15.10.2009