Certifikáty

Certifikáty potřebné pro zabezpečenou komunikaci se systémem Hybridní pošty je možné stáhnout z webových stránek PostSignum.

Certifikáty:

  • Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 4
  • Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA 5