Instalace certifikátu pro Operu


1. Spusťte webový prohlížeč Opera, otevřete adresu http://online.postservis.cz . Zde si uložte do počítače certifikát kořenové certifikační autority a certifikát interní certifikační autority.

0

2. V menu vyberte Nástroje->Nastavení

0

3. V dialogu Natavení vyberte Pokročilé volby->Zabezbečení->Správce certifikátů

0

4. Pro import certifikátu kořenové certifikační autority (postsignum_qca_root.cer) zvolte záložku Certifikační autority a stiskněte tlačítko Importovat.

0

5. V dialogu Nainstalovat certifikát stiskněte tlačítko Instalovat a poté v dalším dialogu potvrďte talčítkem OK.

0

6. Stejný postup, který jste použili při instalaci kořenového certifikátu, použijte i pro instalaci certifikátu interní certifikační autority (postsignum_vca_sub.cer). Importujte do stejné záložky "Certifikační autority". Po instalaci ukončete menu pomocí tlačítek OK. Pro kontrolu správné instalace certifikátů zopakujte krok 1 až 3. Pokud v záložce Certifikační autority je uvedena položka "PostSignum Root QCA" a v založce Zprostředkující autority je položka "PostSignum Public CA", tak proběhla instalace certifikátů v pořádku.