Instalace certifikátu pro Firefox


1. Spusťte webový prohlížeč Firefox, otevřete adresu http://online.postservis.cz . Zde si uložte do počítače certifikát kořenové certifikační autority a certifikát interní certifikační autority.

0

2. V menu vyberte Nástroje->Možnosti

0

3. V dialogu Možnosti vyberte Rozšířené-> Šifrování->Certifikáty

0

4. Import certifikátu kořenové certifikační autority (postsignum_qca_root.cer)

0

5. V dialogu Stažení certifikátu zaškrtněte volbu Uznat tuto CA pro identifikaci serverů, potvrďte výběr tlačítkem OK.

0

6. Stejný postup, který jste použili při instalaci kořenového certifikátu, použijte i pro instalaci certifikátu interní certifikační autority (postsignum_vca_sub.cer). Importujte do záložky "Autority"