Instalace certifikátu pro Internet Explorer


1. Spusťte webový prohlížeč Internet Explorer, otevřete adresu http://online.postservis.cz . Zde je ke stažení certifikát kořenové certifikační autority a certifikát interní certifikační autority.

0

2. Klikněte na obrázek prvního certifikátu (certifikátu kořenové certifikační autority "postsignum_qca_root.cer") a stiskněte tlačítko Otevřít.

0

3. Stiskněte tlačítko Nainstalovat certifikát (tím dojde k otevření průvodce pro instalaci Certifikátu. Viz. obrázek č. 4)

0

4. V průvodci importem certifikátu stiskněte tlačítko Další -> Další -> Dokončit

0

5. Stejný postup, který jste použili při instalaci kořenového certifikátu, použijte i pro instalaci certifikátu interní certifikační autority (postsignum_vca_sub.cer).

6. Pro dokončení intalace certifikátu ukončete prohlížeč a znovu ho spusťte.